Home > Informacje > Subskrypcje

Dostępne poziomy subskrypcji i ceny

Wybierz markę

Dostępne subskrypcje

Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą

  Ilość czasu Cena (EURO)
  1 Dzień(dni) 80,00 EUR

Żądanie VCI - Kupować wyłącznie na polecenie firmy Opel

  Ilość czasu Cena (EURO)
  1 Kategoria cenowa A 42,00 EUR
  1 Kategoria cenowa B 64,00 EUR
  1 Kategoria cenowa C 107,00 EUR
  1 Kategoria cenowa D 192,00 EUR

Service and Parts Information (TIS, EPC, VIS)

  Ilość czasu Cena (EURO)
  1 Godzina(-ny) 12,00 EUR
  1 Dzień(dni) 50,00 EUR
  30 Dzień(dni) 430,00 EUR

Diagnostic Software Download (TECH 2)

  Ilość czasu Cena (EURO)
  30 Dzień(dni) 115,00 EUR

Service and Parts Information, Diagnostic Software Download (TIS, EPC, VIS)

  Ilość czasu Cena (EURO)
  365 Dzień(dni) 4.400,00 EUR

Katalog części elektronicznych (EPC) 

  Ilość czasu Cena (EURO)
  365 Dzień(dni) 150,00 EUR

Tech2Win (Emulator oprogramowania Tech2 do PC)

  Ilość czasu Cena (EURO)
  30 Dzień(dni) 145,00 EUR
  365 Dzień(dni) 1.450,00 EUR

GDS2 - Diagnostic Software

  Ilość czasu Cena (EURO)
  1 Godzina(-ny) 6,00 EUR
  1 Dzień(dni) 12,00 EUR
  30 Dzień(dni) 24,00 EUR
  365 Dzień(dni) 140,00 EUR

SPS Programming Software

  Ilość czasu Cena (EURO)
  2 Godzina(-ny) 40,00 EUR

Technical Assistance by Telephone (5 minutes)

  Ilość czasu Cena (EURO)
  1 Kategoria cenowa A 15,00 EUR

Na dostęp początkowy - jednorazowa opłata rejestracyjna 25,00 EUR zostanie użyta przy rejestracji dowolnego nowego konta użytkownika.

Opłata manipulacyjna 3,90 % zostanie dodana do wszelkich zakupionych subskrypcji.

* Dostęp do modułów Service Programming System i Security Access podlega, ze względów bezpieczeństwa, określonym warunkom. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 6 na temat Warunków..