Home > Informacija > Pretplate

Dostupne razine i cijene pretplata

Odaberi marku

Dostupne pretplate

Softver za funkciju - s dodatnom cijenom

  Količina vremena Cijena (EUR)
  1 Dan(i) 80,00 EUR

VCI zahtjev - Kupite samo ako vas na to uputi Opel

  Količina vremena Cijena (EUR)
  1 Cjenovna kategorija A 42,00 EUR
  1 Cjenovna kategorija B 64,00 EUR
  1 Cjenovna kategorija C 107,00 EUR
  1 Cjenovna kategorija D 192,00 EUR

Informacije o servisu i dijelovima (TIS, EPC, VIS)

  Količina vremena Cijena (EUR)
  1 Sat(i) 12,00 EUR
  1 Dan(i) 50,00 EUR
  30 Dan(i) 430,00 EUR

Preuzimanje kopiranjem dijagnostičkog softvera (TECH 2)

  Količina vremena Cijena (EUR)
  30 Dan(i) 115,00 EUR

Informacije o servisu i dijelovima, preuzimanje dijagnosti?kog softvera (TIS, EPC, VIS)

  Količina vremena Cijena (EUR)
  365 Dan(i) 4.400,00 EUR

Katalog elektroničkih dijelova (EPC) 

  Količina vremena Cijena (EUR)
  365 Dan(i) 150,00 EUR

Tech2Win (Tech2 softverski emulator za PC)

  Količina vremena Cijena (EUR)
  30 Dan(i) 145,00 EUR
  365 Dan(i) 1.450,00 EUR

GDS2 - Dijagnostički softver

  Količina vremena Cijena (EUR)
  1 Sat(i) 6,00 EUR
  1 Dan(i) 12,00 EUR
  30 Dan(i) 24,00 EUR
  365 Dan(i) 140,00 EUR

SPS Softver za Programiranje

  Količina vremena Cijena (EUR)
  2 Sat(i) 40,00 EUR

Technical Assistance by Telephone (5 minutes)

  Količina vremena Cijena (EUR)
  1 Cjenovna kategorija A 15,00 EUR

Za inicijalni pristup, naknada za jednokratnu registraciju od 25,00 EUR odnosit će se na sve nove registracije korisničkih računa.

Naknada za obradu od 3,90 % bit će dodana za sve kupljene pretplate.

* Pristup modulima Servisnog programskog sustava i Sigurnog pristupa predmet su posebnih uvjeta za razloge u svezi sigurnosti i zaštite. Za više detalja, pogledajte poglavlje 6 Uvjeta za korištenje.