Home > Informacije > Naročniški paketi

Razpoložljive ravni in cene naročniških paketov

Izberite znamko

Razpoložljivi naročniški paketi

Predstavljena programska oprema - z dodatnimi stroški

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Dni 80,00 EUR

Zahteva za VCI - Nakup je mogoč samo po navodilih družbe Opel

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Kategorija cene A 42,00 EUR
  1 Kategorija cene B 64,00 EUR
  1 Kategorija cene C 107,00 EUR
  1 Kategorija cene D 192,00 EUR

Informacije o servisu in delih (TIS, EPC, VIS)

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Ur(-e) 12,00 EUR
  1 Dni 50,00 EUR
  30 Dni 430,00 EUR

Prenos diagnostične programske opreme (TECH 2)

  Količina časa Cena (EUR)
  30 Dni 115,00 EUR

Informacije o servisu in delih, prenos diagnosti?ne programske opreme (TIS, EPC, VIS)

  Količina časa Cena (EUR)
  365 Dni 4.400,00 EUR

Katalog elektronskih delov (EPC) 

  Količina časa Cena (EUR)
  365 Dni 150,00 EUR

Tech2Win (emulator programske opreme Tech2 za PC)

  Količina časa Cena (EUR)
  30 Dni 145,00 EUR
  365 Dni 1.450,00 EUR

GDS2 - Diagnostična programska oprema

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Ur(-e) 6,00 EUR
  1 Dni 12,00 EUR
  30 Dni 24,00 EUR
  365 Dni 140,00 EUR

SPS Programska Oprema za Načrtovanje

  Količina časa Cena (EUR)
  2 Ur(-e) 40,00 EUR

Technical Assistance by Telephone (5 minutes)

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Kategorija cene A 15,00 EUR

Za začetni dostop se obračuna enkratno plačilo registracije v znesku 25,00 EUR , ki velja za vsako novo registracijo uporabnika.

Posredniška tarifa v znesku 3,90 % bo dodana vsem kupljenim naročniškim paketom.

* Dostop do modulov Sistema za načrtovanje servisa (SPS) in Varnostnega dostopa je zaradi varnostnih razlogov odvisen od posebnih pogojev. Podrobnosti so v 6. poglavju splošnih pogojev.